UWAGA !!! KONKURS !!!

Szkoła Podstawowa w Kozłowie i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach

serdecznie zapraszają do udziału w III Gminnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym   „Portret Niezwykłej Księżniczki”

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – IV szkół podstawowych gminy Sośnicowice.
 2. Zadanie konkursowe:
 • wykonanie portretu księżniczki z ulubionej baśni, która jest dla Ciebie wzorem i najbardziej Cię inspiruje,
 • napisanie krótkiego uzasadnienia dokonanego wyboru ze wskazaniem wartości, których można się od Niej nauczyć (np. przyjaźń, odwaga, życzliwość, niezależność, szacunek dla bliźnich, walka o prawdziwą miłość, itp.) – na oddzielnej kartce napisane odręcznie. Nie zapomnijcie napisać jak się nazywa księżniczka.
 1. Technika prac – dowolna, format portretu – A 4 (dopuszczalne tylko prace wykonane na papierze), portret ma mieć własnoręcznie wykonaną ramę – też z papieru, tak aby zmieścić w niej portret A 4.
 2. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
 3. Dopuszcza się do udziału w konkursie prace zgłoszone indywidualnie.
 4. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę z danymi: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i adres placówki, nr telefonu i adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna, e‑mail opiekuna.
 5. Prace z dopiskiem: III Gminny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny pt. „Portret Niezwykłej Księżniczki” należy dostarczyć do 10 listopada 2022 r. na adres:

 

Szkoła Podstawowa w Kozłowie, ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów

lub

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 

Kryteria oceny pracy:

 1. Zgodność z tematem.
 2. Interpretacja własna tematu.
 3. Walory artystyczne i estetyka wykonania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja wybierze 3 najciekawsze prace, którym zostaną przyznane miejsca od 1 do 3. Dopuszczalne też jest przyznanie wyróżnień.

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres szkół do 15 listopada 2022 roku.

Osoby nagrodzone i wyróżnione będą mogły odebrać dyplomy i nagrody 17 listopada 2022 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice w godzinach pracy biblioteki (10.00 – 18.00).

Planowane miejsce wystawy konkursowych prac:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice