Misja MGBP

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej.

Swoją misję MGBP realizuje poprzez:

 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie nowości książkowych,
 • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,
 • bezpłatny dostęp do internetu oraz szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji,
 • życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z oferty biblioteki,
 • stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych poprzez przygotowanie ich do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką,
 • zapewnienie młodzieży szerokiej bazy edukacyjnej,
 • stworzenie warunków do zdobywania, poszerzania i utrwalania wiedzy,
 • obsługa biblioteczna osób w podeszłym wieku poprzez dostarczanie im książek i czasopism do domu,
 • upowszechnianie czytelnictwa poprzez gromadzenie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
 • współdziałanie z placówkami oświatowymi,
 • dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników.

  Pracownicy biblioteki nie ograniczają się w swojej pracy do niezbędnego minimum,
  służą  pomocą  każdemu czytelnikowi, którego  traktują  indywidualnie,  pomagają,
  doradzają, wskazują jak wyszukiwać potrzebne materiały samodzielnie, starają się
  aby  jego  oczekiwania  związane  z  biblioteczną   działalnością   zostały  spełnione.

  Motto Biblioteki to: „Kto czyta książki, żyje podwójne” – Umberto Eco.