Odwiedziny uczniów klasy Ib Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach 13 listopada 2015 r.

Biblioteczne ABC – spotkanie z uczniami klasy Ib ze Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach. Układanie puzzli ze słowami związanymi z biblioteką. Rozmowa  o książkach, czytaniu i bibliotece. Wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie: po co czytamy? Zwiedzanie biblioteki – poznawanie układu księgozbioru i zasad korzystania. Kolorowanie zakładek z informacjami o Bibliotece w Sośnicowicach. Mały poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.