Rejestry

Prowadzone rejestry:

– Rejestr zarządzeń dyrektora

– Rejestr pracowników zatrudnionych

– Ewidencja czasu pracy

– Rejestr druków ścisłego zarachowania

– Rejestr wypadków

– Rejestr skarg i wniosków

– Rejestr procedur kontroli zarządczej

– Rejestr upomnień

– Rejestr czytelników

– Rejestr udzielonych informacji

– Rejestr delegacji

– Rejestr nabytków

– Rejestr ubytków