Warsztaty z czerpania papieru
– 22 listopada 2016 r.

„W średniowiecznym młynie papierniczym – tajniki czerpania papieru.”

Pragnąc przybliżyć młodemu pokoleniu historię oraz tajniki czerpania papieru, zaprosiliśmy do naszej Biblioteki pana Flawiusza Pietrzyka. Tak jak dawniej bywało przebrany w strój mnicha przedstawił technikę wytwarzania papieru w procesie czerpania. Każdy z szóstoklasistów przybyłych ze szkół podstawowych z Sierakowic, Kozłowa, Bargłówki oraz Sośnicowic mógł własnoręcznie pozyskać papier. Zaprezentowana została także japońska technika barwienia papieru. Pisanie gęsim piórem oraz odciskanie pieczęci lakowych spotkało się ze sporym zainteresowaniem wszystkich uczniów. Dla podkreślenia atmosfery czerpanie papieru odbywało się w otoczeniu dawnych sprzętów, służących niegdyś rzemieślnikom i mistrzom.

fot. Łukasz Brudny