Wakacyjny Kurs
Pierwszej Pomocy dla Dzieci
– Szkoły Podstawowe
– 13 i 14 czerwca 2018 r.

SP Bargłówka

SP Kozłów

SP Sierakowice

SP Sośnicowice

fot. Łukasz Brudny