Odwiedziny uczniów klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Kozłowie
– 12 maja 2016 r.

12 maja odwiedzili nas uczniowie klas IV, V, VI ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Podczas spotkania dzieci zwiedziły bibliotekę – poznały zbiory, układ książek na półkach i zasady korzystania z biblioteki. Klasa VI nauczyła się wyszukiwać książki w katalogu on-line i potem na półkach, co sprawiło im dużą satysfakcję. W trakcie trwania spotkania ponad 20 uczniów zapisało się do biblioteki i wypożyczyło pierwsze książki. Na zakończenie zostały rozdane zakładki, które własnoręcznie zostały przez uczniów pokolorowane.