Noworoczne Spotkanie z Pracodawcami
– 3 lutego 2017 r.

3 lutego 2017 r. tradycyjnie burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek zaprosił na spotkanie przedsiębiorców działających na terenie gminy. Ponad 80 osób przyjęło zaproszenie do Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego. Podczas spotkania Burmistrz zaprezentował główne założenia budżetu gminy na rok 2017, ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych, sytuację demograficzną gminy oraz dotychczasowo zrealizowane zadania inwestycyjne. Współorganizatorem spotkania był Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach. Jego prezes Janina Morys zrobiła wprowadzenie przed wyświetleniem filmu, prezentującego działalność banku. Następnie kierownik Ośrodka Szkoleniowego BHP Tomasz Golis przedstawił ofertę Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach dotyczącą m.in. bezpiecznej organizacji pracy.Całość spotkania została otwarta krótkim programem artystycznym, podczas którego wystąpił tenor Sylwester Targosz-Szalonek oraz Big Band Janusza Jarziny.

fot. Łukasz Brudny