Gminny Festiwal
Kultury Krajów Anglojęzycznych
– 19 kwietnia 2017 r.