Odwiedziny uczniów klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach 10 listopada 2015 r.

Biblioteczne ABC – spotkanie z uczniami klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach. Układanie słownych puzzli, gawęda o książkach i bibliotekach, szukanie odpowiedzi na pytanie: co nam daje czytanie? Zwiedzanie biblioteki – poznawanie układu księgozbioru i zasad korzystania. Kolorowanie zakładek z informacjami o Bibliotece w Sośnicowicach. A na zakończenie spotkania – pamiątkowe zdjęcie i małe co nieco.