Deportacje mieszkańców
Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r.

W tym roku przypada 70-ta rocznica fali sowieckich represji, która pochłonęła  kilkadziesiąt tysięcy ofiar oraz pociągnęła za sobą dramaty wielu rodzin. W ramach obchodów Tragedii Górnośląskiej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach, 18 grudnia 2015r. nastąpiło otwarcie wystawy „Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w 1945r”, które zainaugurował wykład dr Dariusza Węgrzyna – pracownika IPN. Podczas spotkania została poruszona między innymi kwestia internowania mieszkańców obecnej Gminy Sośnicowice oraz fakt, że w czasach Polski Ludowej zbrodnie dokonane przez Armię Czerwoną i władze komunistyczne na Górnym Śląsku w 1945r. były zakazanym tematem. Dopiero po przełomie 1989r. tematyka masowych deportacji pojawiła się w przestrzeni publicznej, zyskując określenie Tragedii Górnośląskiej.Zachęcamy Państwa do zwiedzania wystawy, która jest dostępna od 18.12.2015r. do 15.01.2016r. w godzinach pracy Biblioteki (pn-pt, od 10.00 do 18.00).