Struktura własnościowa

Samorządowa jednostka organizacyjna, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Sośnicowice pod poz. ROiSO.402.1.2012.LK