Przedmiot działalności

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej. Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez podniesienie jakości świadczonych usług i poszerzenie ich zakresu, poprzez doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa. Zamierzamy stworzyć bibliotekę nowoczesną, przyjazną dla użytkowników, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.