Majątek Biblioteki

Dane na dzień 31.12.2015 r.

Wyposażenie – 414 673,66 zł

Środki trwałe – 2 016 739,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – 17 027,96 zł

Zbiory biblioteczne – 265 523,62 zł

 

Dane na dzień 31.12.2016 r.

Wyposażenie – 377 603,02 zł

Środki trwałe – 2 035 694,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – 21 000,76 zł

Zbiory biblioteczne – 293 666,24 zł

 

Dane na dzień 31.12.2017 r.

Wyposażenie – 386 911,02 zł

Środki trwałe – 2 035 694,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – 21 000,76 zł

Zbiory biblioteczne – 323 638,00 zł

 

Dane na dzień 31.12.2018 r.

Wyposażenie – 390 784,71 zł

Środki trwałe – 2 035 694,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – 21 000,76 zł

Zbiory biblioteczne – 352 710,05 zł

 

Dane na dzień 31.12.2019 r.

Wyposażenie – 395 484,71 zł

Środki trwałe – 2 035 694,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – 21 000,76 zł

Zbiory biblioteczne – 389 219,17 zł

 

Dane na dzień 31.12.2020 r.

Wyposażenie – 417 455,05 zł

Środki trwałe – 2 035 694,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – 21 000,76 zł

Zbiory biblioteczne – 419 935,16 zł