Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek, zgodnie z Art 16.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie, zgodnie z Art16.

Wniosek o udzielanie informacji Publicznej należy kierować na adres:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Szprynek 1

44-153 Sośnicowice

lub pocztą elektroniczną na adres: mgbp@sosnicowice.pl

pobierz załącznik – Wniosek