Budżet Biblioteki

Budżet Biblioteki na 2015 r:

– Dotacja podmiotowa:  406 275,82 zł

– Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek: 4710,00 zł

– Dotacja celowa z budżetu organizatora na budowę biblioteki: 182 431,58 zł

– Dotacja celowa ze środków finansowych MK i DN pochodzących z budżetu państwa na

budowę biblioteki:   996 059,94 zł

 

Budżet Biblioteki na 2016 r:

– Dotacja podmiotowa:  775 042,88 zł

– Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek: 6000,00 zł

– Darowizny od sponsorów: 20 000,00 zł

 

Budżet Biblioteki na 2017 r:

– Dotacja podmiotowa:  838 608,00 zł

– Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek: 5650,00 zł

– Darowizny od sponsorów: 18 800,00 zł

 

Budżet Biblioteki na 2018 r:

– Dotacja podmiotowa:  909 346,00 zł

– Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek: 5650,00 zł

– Darowizny od sponsorów: 31 400,00 zł

 

Budżet Biblioteki na 2019 r:

– Dotacja podmiotowa:  1 035 158,06 zł

– Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek: 8570,00 zł

– Darowizny od sponsorów: 20 000,00 zł

 

Budżet Biblioteki na 2020 r:

– Dotacja podmiotowa: 826 295,85 zł

– Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek: 5000,00 zł