Zapytanie ofertowe dotyczące
obsługi gastronomicznej
podczas Dożynek Gminnych
w Sośnicowicach

Zapraszamy zainteresowane firmy do zapoznania się z dokumentem dotyczącym zapytania  ofertowego   na    wykonanie   obsługi   gastronomicznej  podczas Dożynek Gminnych  w  Sośnicowicach.

Zapytanie – OBSŁUGA GASTRONOMICZNA